Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pahala Puasa Ramadhan Hari Pertama Sampai Terakhir


PAHALA PUASA RAMADHAN - Bulan Ramadhan telah di depan mata. Bulan yang disetiap harinya merupakan ladang amal bagi orang-orang yang bertakwa. Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan berkah serta begitu banyak keistimewaannya yang kadang hampir tak kita ketahui. Dalam kitab Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah, kita bisa menemukan faedah dan juga keutamaan bulan Ramadhan dari hari ke hari selama bulan Ramadhan. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi:

“Sekiranya kalian mengetahui apa yang akan kamu dapatkan di bulan Ramadhan, niscaya kamu akan menambah rasa syukur kalian kepada Allah SWT.”

Pada hari ke-1 Ramadhan, Allah SWT akan mengampuni semua dosa baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, Allah SWT juga akan meninggikan beribu-ribu derajat, membangunkan untuk orang yang berpuasa beribu-ribu kota di surga.

Pada hari ke-2 Ramadhan, Allah SWT mencatar setiap ibadah mereka yang berpuasa layaknya ibadah satu tahun dan pahalanya seperti pahala seorang Nabi, Allah SWT akan mencatap puasa mereka yang menjalankan seperti puasa yang dijalankan selama setahun.

Pada hari ke-3 Ramadhan, Allah SWT memberi setiap rambut di tubuh orang yang berpuasa tamanpermata yang indah di surga Firdaus, di atasnya dua belas ribu rumah dari cahaya, di bawahnya ada dua belas ribu tempat tidur dan di setiap tempat tidur ada bidadari, setiap hari seribu malaikat berkunjung dan setiap malaikat membawa hadiah untuk mereka yang berpuasa.

Pada hari ke-4 Ramadhan, Allah akan memberi setiap hambanya yang berpuasa tujuh puluh ribu istana di surga Khuld dan di setiap istana terdapat tujuh puluh ribu rumah, di setiap rumah terdapat lima puluh ribu tempat tidur dan di setiap tempat tidur terdapat bidadari dan setiap bidadari memiliki seribu perhiasan yang baik dari dunia dan segala isinya.

Pada hari ke-5 Ramadhan, Allah SWR akan memberi setiap mereka yang berpuasa beribu-ribu kota di surga Al Ma’wa, setiap kota terdapat seribu rumah, di setiap rumah terdapat seribu meja makan, di atas setiap meja makan terdapat tujuh puluh ribu tempat makanan dan di setiap tempat makanan terdapat tujuh puluh macam makanan yang tidak sama satu dengan yang lain.

Pada hari ke-6 Ramadhan, Allah SWT akan memberi setiap orang yang berpuasa seratus kota di surga Darus Salam. Di setiap kotanya terdapat sertus perkampungan, di seriap perkampungan terdapat seratus ribu rumah, dan di setiap rumah terdapat seratus ribu tempat tidur dari emas yang panjang, di setiap tempat tidur panjangnya seribu hasta terdapat bidadari sebagai pasangan  yang berhias dengan tiga puluh ribu perhiasan dari permata putih dan permata merah, dan setiap bidadari membawa seratus pelayan.

Pada hari ke-7 Ramadhan, Allah SWT memberi mereka yang berpuasa pahala seperti pahala seribu syuhada’ dan empat puluh ribu orang yang benar di surga Na’im.

Pada hari ke-8 Ramadhan, Allah SWT memberi kalian pahala seperti pahala amal enam puluh ribu ahli ibadah dan orang enam puluh ribu orang yang zuhud, yaitu orang yang tidak mementingkan hal-hal yang bersifat keduniawian.

Pada hari ke-9 Ramadhan, Allah SWT memberi kepada setiap manusia yang berpuasa apa yang diberikan kepada seribu ulama, seribu orang yang i’tikaf, dan seribu orang yang menyambung tali persaudaraan.

Pada hari ke-10 Ramadhan, Allah SWT memenuhi tujuh puluh ribu hajat, dan memohonkan ampunan untuk mereka yang berpuasa, yaitu matahari, bulan, bintang-bintang, binatang yang melata, burung, binatang buas, setiap bebatuan dan bongkahan tanah liat, setiap yang kering dan yang basah, setiap binatang di laut dan dedaunan di pepohonan.

Pada hari ke-11 Ramadhan, Allah SWT mencatat pahala bagi mereka yang berpuasa layaknya pahala empat kali orang yang haji dan umrah, setiap yang haji bersama seorang Nabi, dan setiap yang umrah bersama orang yang benar dan yang syahid.

Pada hari ke-12 Ramadhan, Allah SWT menjadikan keimanan yang dapat merubah keburukan-keburukan menjadi kebaikan-kebaikan yang berlipat-ganda bagi mereka yang berpuasa, dan mencatat bagi kalian setiap kebaikan seribu kebaikan.

Pada hari ke-13 Ramadhan, Allah SWT Keutamaan hari ke-13 puasa mencatat pahala mereka yang berpuasa seperti pahala ibadah penduduk Mekkah dan Madinah, dan Allah SWT memberi kalian syafaat sejumlah bebatuan dan bongkahan tanah liat yang ada di antara Mekkah dan Madinah.

Pada hari ke-14 Ramadhan, keutamaannya seperti berjumpa dengan Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud dan Sulaiman, dan seperti beribadah kepada Allah SWT bersama setiap Nabi selama dua ratus tahun.

Pada hari ke-15 Ramadhan, Allah SWT menunaikan hajat-hajat dunia dan akhirat bagi mereka yang berpuasa, memberi mereka apa yang diberikan kepada Nabi Ayyub; para malaikat pemikul Arasy memohonkan ampunan untuk mereka yang berpuasa, dan pada hari kiamat Allah SWT akan memberi mereka empat puluh cahaya, sepuluh cahaya dari sebelah kanan, sepuluh dari sebelah kiri, sepuluh dari depan, dan sepuluh cahaya dari belakang mereka.

Pada hari ke-16 Ramadhan, Allah SWT akan memberi enam puluh pakaian bagi mereka yang berpuasa untuk dipakai ketika mereka dibangkitkan dari kubur, enam puluh onta untuk mereka kendarai, dan Allah SWT mengirimkan awan untuk menaungi mereka dari sengatan panas hari itu.

Pada hari ke-17 Ramadhan, Allah SWT mengatakan “Sungguh Aku telah mengampuni mereka dan bapak-bapak mereka, Aku akan lindungi mereka dari azab hari kiamat.”

Pada hari ke-18 Ramadhan, Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat pemikul Arasy dan Al-Karubin agar memohonkan ampunan untuk ummat Nabi Muhammad SAW sampai tahun berikutnya, dan Allah SWT memberikan pada mereka yang berpuasa pahala para syuhada’ Badar.

Pada hari ke-19 Ramadhan, semua malaikat langit dan bumi minta izin kepada Allah SWT untuk berziarah ke kuburan mereka yang menjalankan puasa setiap hari, dan setiap malaikat membawa hadiah dan minuman untuk mereka.

Pada hari ke-20 Ramadhan, Allah SWT mengutus kepada hambanya yang menjalankan puasa tujuh puluh Malaikat untuk menjaga mereka dari setiap setan yang terkutuk; Allah SWT mencatat untuk mereka setiap hari mereka puasa seperti berpuasa seratus tahun; menjadikan parit antara mereka dan neraka; memberi mereka pahala orang yang termaktub dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qu’an; Allah SWT mencatat untuk mereka setiap pena Jibril sebagai ibadah satu tahun; memberikan pada mereka pahala tasbih Arasy dan Kursi; dan memberi pasangan untuk mereka setiap ayat Al-Qur’an seribu bidadari.

Pada hari ke-21 Ramadhan, Allah SWT meluaskan kuburan mereka yang berpuasa seribu farsakh, menghilangkan dari mereka kegelapan dan kesepian, menjadikan kuburan mereka seperti kuburan para syuhada’, dan menjadikan wajah mereka seperti wajah Yusuf bin Ya’qub.

Pada hari ke-22 Ramadhan, Allah SWT akan mengutus kepada mereka yang berpuasa malaikat maut seperti pada para Nabi SAW, menyelamatkan mereka dari keganasan malaikat Munkar dan Nakir, dan menghilangkan dari mereka penderitaan dunia dan akhirat.

Pada hari ke-23 Ramadhan, mereka yang berpuasa akan melintasi shirathal mustaqim bersama para Nabi, shiddiqin dan syuhada’, dan pahala mereka seperti memberi makanan kepada setiap anak yatim dari ummat Islam dan seperti memberi pakaian kepada setiap yang telanjang dari ummat Islam.

Pada hari ke-24 Ramadhan, mereka tidak akan keluar dari dunia kecuali mereka melihat kedudukannya di surga;, setiap mereka diberi pahala seribu orang yang sakit, seribu pahala orang yang merantau untuk mentaati Allah SWT, kalian diberi pahala seribu pembebasan dari keturunan nabi Ismail.

Pada hari ke-25 Ramadhan, Allah SWT membangunkan seribu menara hijau untuk mereka yang berpuasa di bawah Arasy, di atas setiap menara terdapat kemah dari cahaya, dan Allah SWT berfirman: “Wahai ummat Muhammad, Aku adalah Tuhan dan kalian adalah hamba-Ku, bernaunglah kalian di bawah Arasy-Ku di menara-menara ini, makan dan minumlah sepuas kalian, jangan takut dan jangan sedih; wahai ummat Muhammad, demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku akan mengirim kalian ke surga, kalian akan dibanggakan oleh orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir, Aku akan memberikan pada setiap kalian seribu mahkota dari cahaya, kendaraan onta yang Kuciptakan dari cahaya, tali kendalinya dari cahaya dan pada tali kendali itu terdapat seribu lingkaran yang terbuat dari emas, dan pada setiap lingkaran berdiri malaikat, dan setiap malaikat memegang tongkat dari cahaya sehingga kalian memasuki surga tanpa dihisab.”

Puasa hari ke-26 Ramadhan, Allah SWT memandang mereka yang berpuasa dengan kasih sayang-Nya, kemudian mengampuni semua dosa mereka kecuali sogokan dan hartanya; Allah SWT mensucikan rumah kalian setiap hari tujuh puluh ribu kali dari ghibah dan dusta.

Puasa di hari ke-27 Ramadhan, mereka yang berpuasa pahalanya seperti menolong setiap mukmin dan mukminah, memberi pakaian pada tujuh puluh ribu orang yang telanjang, membantu seribu orang yang menjalin tali persaudaraan; mereka seperti membaca semua kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para Nabi-Nya.

Puasa di hari ke-28 Ramadhan, Allah SWT menjadikan seratus ribu kota dari cahaya di surga Al-Khuld bagi mereka yang menjalankan puasa, memberi mereka seratus ribu istana dari perak di surga Al-Ma’wa; memberi mereka tiga ratus ribu mimbar (tempat yang tinggi) yang terbuat dari misik di surga Al-Jalal, di setiap mimbar seribu rumah dari za’faran

Puasa di hari ke-29 Ramadhan, Allah SWT memberi mereka yang berpuasa beribu-ribu kediaman dan di setiap kediaman terdapat menara putih, di setiap menara terdapat tempat tidur dilengkapi dengan seribu permadani dari sutera hijau, di setiap permadani disiapkan bidadari yang dihiasi dengan tujuh puluh ribu hiasan, di kepalanya seribu hiasan dari permata

Puasa di hari ke-30 Ramadhan, Allah SWT mencatat bagi mereka yang berpuasa setiap hari sebelumnya pahala seribu syuhada’ dan seribu orang yang benar; Allah SWT mencatat bagi mereka seperti beribadah lima puluh tahun; Allah SWT mencatat bagi mereka untuk setiap hari seperti puasa dua ribu hari, dan mengangkat derajat mereka.